Krajkové zdobení je souhrnný název pro celou řadu jemných, různě náročných vzorů inspirovaných tradičními textilními technikami, zejména háčkovanou, paličkovanou nebo šitou krajkou. Možností a variant je opravdu nepřeberně. 

Podívejme se tedy teď především na to, jak je možné s těmito vzory pracovat při jejich umisťování na plochu perníku, bez ohledu na to, zda zvolíme krajku filetovou, vrstvenou či jinou.

Pásková krajka 

Pásková krajka je patrně nejjednodušším způsobem použití, kdy pruh krajkového vzoru umístíme vodorovně, svisle či diagonálně na libovolný perníkový motiv. Na menších tvarech může být jediným zdobným prvkem, na větších ho můžeme doplnit např. jednoduchým květinovým ornamentem.

Jako variantu můžete nazdobit krajku rozvinutou, kdy se pruh krajky podélně postupně rozšiřuje, vzor se tedy zvětšuje a vzniká tím velmi zajímavý vizuální efekt.

Lemovací krajka 

Lemovací krajku zpravidla zdobíme po celém obvodu perníkového tvaru (např. srdce) nebo jako zakončení jednoho, většinou spodního okraje. Různých variant je opravdu bezpočet. To, co byste ovšem vždy měli vzít v úvahu je, zda krajkový lem má v konkrétním případě pouze funkci jednoduchého elegantního zakončení ladícího s použitým vzorem a technikou zdobení, nebo zda naopak bude dominantním zdobným prvkem. Pak můžete zvolit větší šíři a bohatší vzorování.

Plošná krajka

Jak název napovídá, pokrývá menší nebo větší část perníkového tvaru, případně tvar celý. Často jsou to filetové vzory, ale skvěle se tu uplatní i typ irské krajky, která se vyznačuje květinovými motivy vzájemně pospojovanými rovnými linkami.

Krajková vsadka

Tímto termínem rozumíme krajkový vzor, který je vložen = vsazen do hladké plochy (v případě tradičního zdobení bílé) polevy.

Může mít podobu užšího či širšího pásu, může to být také uzavřený geometrický tvar (čtverec, obdélník, kruh…), tvar abstraktní nebo konkrétní motiv (srdce, hvězda…).

Krajku můžete nazdobit dle vlastní volby nebo zručnosti - filetovou, vrstvenou či irskou, použít lze ale také bílé vyšívání na transparentní polevě. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}